Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Mål for områder til offentlige formål

Offentligt byggeri skal arkitektonisk tilføje bybilledet nye kvaliteter og tilpasses omgivelserne. Der skal sikres tilgængelighed for borgere med handicap.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00