Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Rammer for områder til offentlige formål

Generelle bebyggelsesregulerende bestemmelser for områder til offentlige formål

Max bebyggelsesprocent 

Fælles opholdsareal 

Parkering

40%

min. 15%

Fastsættes i hvert enkelt tilfælde, under hensyn til anvendelsen

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00