Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Mål for rekreative områder

Rekreative områder skal inspirere og appellere til aktivitet og bevægelse. Kultur- og fritidsanlæg skal indeholde unikke oplevelser for borgerne og turisterne, ved at de omkringliggende naturområder kædes sammen, og at kultur- og fritidsanlæg får en markant synlig fremtræden i bybilledet. Der kan udarbejdes en samlet plan for de rekreative områder, der sikrer naturværdierne og offentlighedens adgang.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00