Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

By og Erhverv

Her kan du se, hvordan Vejle Kommune og de øvrige kommuner i Trekantområdet arbejder med byudvikling, bosætning og erhvervslokalisering. Her redegør kommunen for nye byudviklingsområder og detailhandelsområder. Her ligger endvidere en redegørelse for kommuneplanens rummelighed i forhold til bolig-og erhvervsområder. Du kan også læse om mål og rammer for alle byerne i Vejle Kommune.

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00