Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Mål for Ødsted

  • Bevare byfunktioner i bykernen.

  • Bevare vejtræerne og gadeprofilet i Vesterbyvej.

  • Bevare kontakten til landskabet i forbindelse med byudvikling.

  • Sikre muligheder for etablering af lokalt orienterede virksomheder.

  • Udbygge med boliger inden for de kommuneplanlagte rammer.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00