Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Mål for Skibet

  • Udlægge stisystemer, der sikrer sammenhæng mellem de nye boligområder, skoleområdet og Bindeballestien.

  • Etablering af dagligvarebutik.

  • Udbygning med boliger tæt på Vejle og med god adgang til Billund via motortrafikvejen.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00