Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Vonge

Indbyggertal (2016)

604 personer

Boligudbygning (2012-2016)

2 stk.

Restrummelighed

33 boliger

Nye udlæg

0 boliger

Vonge er et at de mindre lokalcentre i kommunen, men den rummer alligevel en lang række private og offentlige servicefunktioner som skole, idrætshal, dagligvarebutik, entreprenører, anlægsgartnere, korn- og foderstofforretning m.v.

Bygaden består overvejende af ældre huse, der er usædvanligt velholdte og ligger tæt ud til vejen. Husrækken er velbevaret, og husene er opført inden for en kort årrække i begyndelsen af 1900-tallet og giver et harmonisk bybillede, som er vigtigt at bevare. Midt på gaden ligger den tidligere frikirke, som med sit tårn er ret karakteristisk. I byens østlige udkant ligger sognekirken meget synligt placeret.

Den nyere bebyggelse ligger samlet nord for byen, og der er en god kontakt mellem hovedgaden og landskabet syd for byen.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00