Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Anvendelse af søer, vandløb og kystvande

Kommunerne skal fastsætte retningslinjer for anvendelsen af søer, vandløb og kystvande. Retningslinjerne må ikke stride mod de kvalitetsmålsætninger, som er fastlagt i vandområdeplanerne.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00