Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Det vil Trekantområdet

  • fremme etablering af biogasanlæg i Trekantområdet,
  • arbejde for, at der sker en bedre udnyttelse af overskudsvarme fra virksomheder,
  • fortsætte arbejdet for at der sker energieffektivisering i den offentlige såvel som i den private bygningsmasse,
  • igangsætte og gennemføre energiprojekter sammen med borgerne med henblik på forsyning og effektivisering i hele boligområder og landsbyer.
Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00