Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Gode rammer for fremtidens borgere og erhverv

Kommuneplanen skal medvirke til at sikre gode rammer for borgere og erhvervsliv. Kommuneplanen følger op på de mål og handlinger, der er beskrevet i Planstrategi 2015 i for Vejle Kommune, især i forhold til byudvikling og byplanlægning.

I Planstrategi 2015 er opstillet følgende mål for vores byer: 

Vi vil udvikle vores byer som en stimulerende og oplevelsesrig ramme om menneskers liv og trivsel - med udgangspunkt i den enkelte bys identitet og særlige kvaliteter.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00