Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

1.1.C.21 - Centerområde ved Strandgade i Vejle

Bestemmelser

Plannummer
1.1.C.21

Anvendelse generelt
Centerområde

Bebyggelsesprocent
90%

Bebyggelsesprocent af
Den enkelte ejendom

Max. antal etager
4

Max. bygningshøjde
16 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen skal generelt opføres som sluttet bebyggelse i vejskel. I bebyggelsens stueetage må der kun med Byrådets særlige tilladelse indrettes boliger. Selvstændige butikker og evt. fremstillingsvirksomhed i tilknytning hertil må ikke uden Byrådets særlige tilladelse etableres over bebyggelsens stueetage. Se skema for samlet ramme over arealer til butiksformål.

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, boligformål og offentlige formål.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Specifik anvendelse

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Bycenter

Generelle rammer
Her gælder også de generelle rammer

Status

Aflyst

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00