Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

2.O.1 - Offentligt område ved Tykhøjetvej i Give

Bestemmelser

Plannummer
2.O.1

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. antal etager
3

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, som uddannelse og beskæftigelsescenter.


Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
En udbygning af området skal ske i overensstemmelse med helhedsplanens intentioner om etablering af grønne forbindelser.

Specifik anvendelse

Zonestatus
Byzone

Generelle rammer
Her gælder også de generelle rammer

Status

Aflyst

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00