Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

99.T.5 - Teknisk område ved Kærbøllingvej, Bredsten

Bestemmelser

Plannummer
99.T.5

Anvendelse generelt
Tekniske anlæg

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål i form af renseanlæg og tekniske anlæg.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Zonestatus
Landzone

Anvendelse specifik
Rensningsanlæg

Generelle rammer
Her gælder også de generelle rammer

Status

Aflyst

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00