Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

2.E.11 - Erhvervsområde ved Donneruplundvej

Bestemmelser

Plannummer
2.E.11

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. antal etager
2

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Opholdsarealer
Udstykning og udbygning skal sikre offentlig tilgængelig rekreativ forbindelse mellem Slugten, Donneruplund Vesterskov og Museumsskoven.

Bebyggelsens omfang
En udbygning af området skal ske i overensstemmelse med helhedsplanens intentioner om etablering af grønne forbindelser.

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål.


Bemærkning til zonestatus
Byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Langs Tykhøjetvej er der vejbyggelinjer.

Specifik anvendelse

Zonestatus
By- og landzone

Generelle rammer
Her gælder også de generelle rammer

Status

Vedtaget

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00