Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

2.E.5 - Erhvervsområde ved Vejlevej og Diagonalvejen i Give

Bestemmelser

Plannummer
2.E.5

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. antal etager
3

Max. bygningshøjde
15 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål i form af industri, lager og værkstedsvirksomhed samt engroshandel. I området må der ikke drives handel med dagligvarer.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone.

Zonestatus
By- og landzone

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Generelle rammer
Her gælder også de generelle rammer

Status

Vedtaget

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00