Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

2.O.4 - Offentligt område ved Tykhøjetvej i Give

Bestemmelser

Plannummer
2.O.4

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Bebyggelsesprocent
60%

Bebyggelsesprocent af
Området som helhed

Max. antal etager
3

Max. bygningshøjde
18,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
2

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål, til sygehus.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Generelle rammer
Her gælder også de generelle rammer

Status

Vedtaget

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00