Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

99.O.17 - Offentlige formål ved Engelsholm Slot

Bestemmelser

Plannummer
99.O.17

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Max. bygningshøjde
9 m

Bebyggelsens omfang
Ny bebyggelse må opføres i en højde på op til 9 m over terræn og skal have symmetriske sadeltage.

Områdets anvendelse
Området må anvendes til offentlige formål i form af højskole eller andre uddannelses- og kursusfaciliteter, herunder personaleboliger, værksteder mv. i tilknytning hertil.

Bemærkning til zonestatus
Området er landzone og skal forblive i landzone.

Specifik anvendelse

Zonestatus
Landzone

Generelle rammer
Her gælder også de generelle rammer

Status

Vedtaget

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00