Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Lokalcentre

Retningslinje for lokalcentre

Der kan lokalplanlægges for butikker i lokalcentre, der maksimalt må være på 3.000 m². Størrelsen på de enkelte butikker må maksimalt være 1.000 m².

Rammer for lokalcentre fremgår af de lokale dele af kommuneplanen.

Lokalcentrene er angivet på kortbilag Byerne.

Redegørelse
Lokalbyerne er karakteriseret ved at have offentlige og/eller private funktioner såsom skoler og butikker, og de betjener derved det nære opland. I kommuneplanen er der mulighed for i lokalbyerne og i lokalområder i de større byer at udlægge arealer til butiksformål til den lokale forsyning. Lokalcentrene vises på kortbilag xx med en signatur og rammen for lokalcentrene fremgår af de lokale dele af kommuneplanen.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00