Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Vindmølleområder

Retningslinje for Vindmølleområder

Der må kun opstilles nye vindmøller inden for de udpegede vindmølleområder. Områdernes endelige afgrænsning og det maksimale antal møller i hvert område fastlægges endeligt i den nærmere planlægning af områderne.
Vindmølleområderne er vist på kortbilag Tekniske anlæg og Støj. 

Redegørelse

Udbygning af energiproduktionen fra vindmøller på land kan ske enten ved en sanering og udskiftning i vindmølleparken til færre, større og mere effektive vindmøller eller ved udlægning af nye vindmølleområder.


I henhold til Planloven skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for placering af vindmøller i henhold til bekendtgørelse og vejledning for planlægning og opstilling af vindmøller. Opstilling af vindmøller kan i dag kun ske i områder, der er specifikt udpeget i en kommuneplan. Hvis man ønsker at opstille vindmøller uden for disse områder, skal det ske ved en supplerende planlægning.

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00