Kommuneplan 2017-2029
Planstrategi
Hvad gælder for mig

Planstrategi

Foto fra Planstrategi 2019

Planstrategi 2019 for Vejle Kommune og Trekantområdet

Byrådet har den 2. oktober 2019 behandlet de bemærkninger, der kom i forbindelse med offentliggørelsen af Planstrategi 2019 for Vejle kommune og Trekantområdet, og planstrategien er nu endeligt vedtaget.

pdf hent lokal planstrategi for Vejle Kommune (1.5 MB)

pdf hent trekantomraadet_strategi (1.1 MB)

pdf hent strategi_for_vækst_og_attraktivitet_baggrund_og_indsatsomrader (883.8 KB)

pdf hent samlet_notat_indkomne_bemrkninger(142.4 KB)

Planstrategien er byrådets strategi for udviklingen af Vejle Kommune. Det lovmæssige grundlag for planstrategien er Planloven, som pålægger byrådet at offentliggøre en planstrategi inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode.

Planstrategien består af en lokal del for Vejle Kommune og en fælles del for Trekantområdet. Den lokale del af planstrategien har fokus på følgende temaer:

Levende byer for mennesker – Mangfoldighed, bosætning og byliv
En kommune i bevægelse – Sundhed og mobilitet
Det skal vi leve af – Uddannelse, arbejde og erhvervsliv
Plads til det hele – I byen og på landet
Sammen tager vi ansvar – Klima og energi
Den fælles del af planstrategien for Trekantområdet har fokus på:

Erhvervsudvikling
Arbejdsmarked og uddannelse
Bosætning, kultur og oplevelser
Mobilitet og forsyning

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet over retlige spørgsmål. Klagen skal inden for 4 uger efter offentliggørelsen, sendes til Planklagenævnet via Klageportalen

Klagefristen regnes fra d. 5. november 2019.

For fritagelse af brug af klageportalen sendes begrundet anmodning til plan@vejle.dk eller Teknik & Miljø, Kirketorvet 22, 7100 Vejle. Det koster et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer at klage. For oplysning om gebyr, og hvem der kan fritages for brug af Klageportalen, se planklagenævnets hjemmeside

Frist for indbringelse for domstolene er 6 måneder.

 

 

Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00